Undvika Incidenter

Undvika incidenter

 

  • Fotografera listan med deltagare. Gäller segelskoleansvarig, Båtabacksansvarig samt instruktörer och eventuella 15-åriga dykare.
  • Kolla väderleksrapporten varje dag.
  • Säkerställ att alla har på sig flytvästar.
  • Använd gärna våtdräkt också. Då kan en person ligga längre i vattnet utan att bli nedkyld.
  • Låt den försiktigaste instruktören bestämma. Stäm av med segelskoleansvarig om någon instruktör är osäker.
  • Gå inte ut med fler båtar än ni kan hantera.
  • Om ni vill gå utanför området som begränsas av  stranden och revet stäm av med segelskoleansvarig.
  • Använd bara Laser under fortsättningskursen och endast 1 laser.  Segelkursen är i första hand en kurs för att lära sig segla optimist. Använd 4.7 seglet. Segelskoleansvarig kan under ideala förhållanden göra undantag. Stäm av.
  • Ta hand om elever först och båtar sen.
  • Säg till elever att stanna vid båten om den kapsejsar. Båten flyter och det är lättare att hitta eleven då.