Segelskoleansvarig

Som segelskoleansvarig skall du vara den vuxne under segelskolan. Det är till dig instruktörerna vänder sig om de har funderingar om segelskolan. Det är också du som kommer att sköta kontakten med föräldrarna om någonting händer under kursen.

Vid kurstart är du med och tar emot alla kursdeltagare. Det innebär dels att de skriver på listan där de intygar att eleven kan simma 200 m samt att de är medvetna om att kursen innebär en risk. PÅ samma lista kan de också ange eventuella allergier eller annan medicinsk information som instruktörerna bör vara medvetna om som kraftig asthma eller diabetes.

Alla i kursen vilket inkluderar instruktörer, dykare, elever samt segelskoleansvarig skall fylla i listan med kontaktinformation. Denna skall sedan fotograferas av samtliga instruktörer, segelskoleansvarige och eventuella 15 åriga dykare.

Du skall också vara med vid avslut av varje kurs och stämma av vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra.

Läs igenom sidorna Undvika Incident samt Vid incident

Ett kort email till seglarskolan@hsss.nu med ros och ris och förslag på förbättringar.

 

Ha en härlig seglingsvecka