Instruktörer

Instruktörernas uppgifter i HSSS


Det är viktigt att deltagarna får en bra kurs och att instruktörer och dykare samarbetar mot detta gemensamma mål.
Instruktörernas uppgifter:

 

 • Lösa igenom sidorna Undvika incident och Vid incident.
 • Ta ansvar för säkerhet, inlärning, klubbens material, och att det är rent och snyggt på stranden och i klubbvagnen osv
 • Planera kursen enligt kursplaner och mål för SSF Seglarskola.
 • Kontakta  elevernas föräldrar allra senast söndag kväll och informera om kommande kurs. Använd funktionerna i HSSS.nu för att komma åt telefonnummer och email. Det går att skicka ett grupp sms.
 • Ta emot föräldrar och barn som kommer till seglarskolan, skapa förtroende och svara vänligt på frågor. Kan du inte svara, hänvisa till seglarskoleansvarig för veckan, båtabacksansvarig eller ännu hellre, be att få återkomma, när du tagit redan på mer.
 • Bedöma om det är lämpligt att segla ur t e x säkerhetssynpunkt
 • Hålla kurs i minst två timmar varje dag oavsett väder alternativt ställa in en dag och köra kurs på lördagen för att skapa 3 seglingsdagar om möjligt.
 • Hjälpa till med motorbåtar
 • Skriva diplom till deltagarna
 • Utföra mindre reparationer på t e x riggar och båtar såsom skruva fast skruvar, sätta i nya litslinor mm
 • Informera båtabacksansvarig om exempelvis skador på båtar och bensinförbrukning. Telefonnumret hittar du i schemat.
 • Delta/hålla i lördagsseglingar (lördag eftermiddag)
 • Samla eleverna för fotboll tisdag & torsdag kl 20.00
 • Utvärdera veckans arbete efter kursens slut tillsammans med dykare och veckans seglarskoleansvarig. Vad fungerar bra och mindre bra? Vad är lärandet?
 • Instruktörer får inte låta dykare simma eller dyka ner i vattnet utan anledning. Dykarens uppgift är att hjälpa deltagarna på kursen och skall inte kylas ner i onödan.
 • Varje år eller när det erbjuds delta i HLR utbildning.
 • Om du får förhinder hjälp till att hitta en ersättare. Meddela segelskoleansvarig om förändringar i schemat

Ersättning

Första året efter utbildning tjänar instruktörer 1400 kr per kurs. Därefter 1900 kr per kurs till det året de fyller 18 år då tjänar de 2400 kr per kurs. Detta gäller för nybörjarkurser och fortsättningskurser som är på fyra timmar. När det gäller vuxenkurser som är på tre timmar per dag så är ersättningen  1100, 1500 resp 1800. För kappseglingskursen resp privat kurs som är på två timmar så är ersättningen 800, 1000 resp 1300 kr

Föräldrar till instruktörer

Klubben drivas av ideela krafter. Vi skulle uppskatta enormt om ni kunde hjälpa till som segelskole eller båtabacksansvarig en vecka. Vill ni engagera er ännu mer så är ni hjärtligt välkomna i styrelsen. Prata direkt med någon i styrelsen eller skicka ett mail till info (at ) hsss.nu

 

Ha en underbar seglingsvecka.