Dykare

Dykarens uppgifter i HSSS


Det är viktigt att deltagarna får en bra kurs och att instruktörer och dykare samarbetar mot detta gemensamma mål. Dykaren skall efter sin förmåga utföra följande uppgifter:

 

 • Kom i god tid innan kursstart, ca 10 minuter
 • Var positiv och vänlig emot föräldrar och barn som kommer till seglarskolan och instruktörerna, svara på deras frågor, är det något du inte kan svara på hänvisa till instruktör eller seglarskoleansvarig för veckan alternativt båtabacksansvarig.
 • Ifrågasätt inte en instruktörs beslut inför eleverna
 • Utföra enkla praktiska uppgifter såsom att hämta tavlan och knoprep
 • Rigga upp och ner båtar
 • Bära och vid behov fylla upp bensintankarna
 • Dra upp och ner motorbåtarna med hjälp av instruktörerna
 • Hålla i och delta i eventuella lekar
 • Hjälpa eleverna ut och dra ut motorbåtarna till det djup instruktörerna anser vara lämpligt att starta på
 • Seglar med elever som inte kan eller vill segla själva
 • Vara beredd på att hoppa i vattnet om så skulle vara nödvändigt
 • Segla in överflödiga eller defekta båtar
 • Städa gropen, lådan och framför allt klubbvagnen
 • Delta på lördagsseglingar och fotbollsmatcher
 • Hjälpa till vid båtnedtagning, båtfixardag, prova-på segling samt båtupptagning
 • Utvärdera veckans arbete efter kursens slut tillsammans med dykare och veckans seglarskoleansvarig. Vad fungerar bra och mindre bra? Vad är lärandet?
 • Delta i HLR utbildning varje år eller när det erbjuds

Ersättning

Som provdykare får du ingen ersättning men får du fler pass det året samt hela efterföljande år tjänar du 500 kr per kurs.

Om du är 15 år eller har varit dykare ett helt år efter säsongen som du var provdykare så tjänar du 750 kr per kurs.

Föräldrar till dykare

Vi ser gärna att dina föräldrar också engagerar sig. Antingen som segel eller båtabacksansvarig men skulle de vara intresserade av att ta plats i styrelsen så är det ännu bättre.

Föreningen behöver ideella krafter.

Ha en underbar vecka